Skip to content Skip to footer

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α. Η επιχείρηση της Ψυχολόγου Εφτεχάρ Σαμίρα- Βασιλική με έδρα τη διεύθυνση Ηριδανού 20, Ιλίσια 11528, ενεργεί ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης της ιστοσελίδας για λόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης και συλλέγει η ίδια στο γραφείο της για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθορίζοντας το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η Ψυχολόγος λαμβάνει πάντοτε μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων. Η Ψυχολόγος δεσμεύεται να συλλέγει μόνον τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα από το νόμο ή απαραίτητα και αναγκαία για την παροχή προς εσάς των κατάλληλων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και υποστήριξης και να προβαίνει σε χρήση αυτών μόνο για το σκοπό που τα πληροφορήθηκε.

Β. Συγκεκριμένα, μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπου, επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά σας δεδομένα, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, πληροφόρησης και εύρυθμης παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας:

1.Ονοματεπώνυμο

2.Ημερομηνία Γέννησης

3.Τηλέφωνο και άλλα στοιχεία επικοινωνίας

4.Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

5.Λόγο επίσκεψης

Γ.  Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται τόσο κατά το στάδιο της αρχικής επαφής (μέσω συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας, προσωπικής επαφής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικής κλήσης), όσο και κατά τη διάρκεια της αρχικής συνεδρίας αξιολόγησης και των επόμενων συναντήσεων θεραπείας (οικογενειακό, ιατρικό ιστορικό, άλλες προσωπικές πληροφορίες από τη ζωή του ατόμου απαραίτητες για τη διεξαγωγή της θεραπείας), χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

 •  Για τον ορισμό ραντεβού στο γραφείο
 • Για να απαντήσει η ψυχολόγος σε ερωτήματά που τυχόν θέτετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπου ή μέσω email πριν τον ορισμό ραντεβού και την έναρξη της θεραπείας.
 • Για να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες ψυχολογικής θεραπείας και συμβουλευτικής υποστήριξης που ζητάτε, να σχεδιαστεί δηλαδή ατομικό πλάνο παροχής ψυχολογικής θεραπείας ή συμβουλευτικής υποστήριξης.
 • Για εσωτερικές λειτουργίες και ενδοεπιχειρησιακή στατιστική ανάλυση
 • Για την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών – αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και την εκπλήρωση γενικά φορολογικών υποχρεώσεων της ψυχολόγου.

Δ. Τα φορολογικά και ασφαλιστικά σας στοιχεία τηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα ετών λόγω αντίστοιχης πρόβλεψης στο νόμο, ενώ τα υπόλοιπα προσωπικά δεδομένα σας φυλάσσονται σε ανωνυμοποιημένη/ψευδωνυμοποιημένη μορφή επί μία πενταετία από την λήξη της συνεργασίας/παροχής υπηρεσιών

Ε. Τα προσωπικά σας δεδομένα διαφυλάσσονται  από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες για εμπορικούς ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς. Κατ’ εξαίρεση, αυτό μπορεί να συμβεί μόνο κατόπιν προηγούμενης ρητής συγκατάθεσής σας – έγγραφης άδειας και σε ορισμένες εξαιρέσεις στις οποίες είναι υποχρεωτικό να αποκαλυφθούν πληροφορίες ακόμα και χωρίς αυτήν, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχολόγων, όπου ο ψυχολόγος έχει σχηματίσει τη γνώμη ότι κινδυνεύει η ζωή (ασφάλεια) του ασθενούς του ή η ζωή και η σωματική ακεραιότητα τρίτων προσώπων. Στην περίπτωση αυτή, η ανακοίνωση γίνεται μόνο σε αρμόδια πρόσωπα ή φορείς (οικείους, κηδεμόνα, δικαιοσύνη).

ΣΤ. Καθ’ όλη την διάρκεια που η Ψυχολόγος τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα μετά από επικοινωνία με την υπεύθυνο επεξεργασίας
 2. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
 3. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί η υπεύθυνη επεξεργασίας αν δεν είναι σωστά καταχωρημένα ή θέλουν συμπλήρωση
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
 5. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ιδίως στην «κατάρτιση προφίλ»
 6. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα(«Δικαίωμα στη Λήθη»)
 7. Δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο
 8. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων
 9. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016 (GDPR), έχετε το δικαίωμα, αν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (τηλέφωνα: +30-210 6475600 Fax: +30-210 6475628, καταγγελία μέσω e-mail στο complaints@dpa.gr , ταχυδρομικά στη διεύθυνση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα)

Για όλες τις παραπάνω διαδικασίες στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων GDPR, η Ψυχολόγος ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο και χρήστη των υπηρεσιών της και ζητά εγγράφως την συγκατάθεσή του (στο χώρο του γραφείου), ενώ διαδικυακά η συλλογή των στοιχείων σας γίνεται με τη συγκατάθεσή σας από την στιγμή που συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας.

Go To Top